HVL 300

Home HVL 300
HVL 300

Hydraulický lis HVL 300 je proveden jako dvouetážový a je určen k vulkanizaci pryžových směsí. Lisovací síla je 300 kN (max 350 kN). Rychloposuv beranu je 60 mm/s, rychlost dolisování 3,4 mm/s a návratová rychlost 125 mm/s. Ohřev forem je prováděn topnými deskami, které jsou přišroubovány na stole a horní desce, od kovové konstrukce jsou tepelně odizolovány.