+420728496305 info@pracovnistroje.cz

Paketovací lisy

V základním výrobním sortimentu těchto strojů jsou paketovací lisy na zpracování obvyklého lisovatelného odpadu. Tyto paketovací lisy se tak používají k zhutňování papíru, lepenkových krabic, PET lahví, umělých folií z obalů, odpadu textilních látek ze stříhacích lisů, odpadu ze zpracování molitanu atp.  Robusní provedení lisovacích komor a vodorovné vedení lisovacích beranů svislými vodícími tyčemi je zárukou bezporuchového využití strojů.  Vodící tyče jsou vedeny v bezúdržbových pouzdrech. Řízení ovládání lisů je naprogramováno v automatech Crouzet – Millenium a bezpečnost je zajišťována bezpečnostními moduly Preventa.

Podle velikosti balíků a lisovací síly od 63 kN do 500 kN najdou tyto lisy uplatnění v sběrných dvorech odpadů, v třídírnách, v průmyslu při likvidaci obalů a technologického odpadu z výroby, ve velkých prodejnách.

Zvláštním sortimentem jsou paketovací lisy na balení textilu v třídírnách textilu. Tyto lisy umožňnují balíky textilu zabalit do ochranných folií.

Za využití principu malých vodorovných paketovacích lisů na balení textilu je v sortimentu zařízení na výrobu slisované  a do polyetylénového pytle zabalené cupaniny z desek skelné vaty. Vyráběné balíky mají požadovanou hmotnost danou vážením vsázky do lisovací komory.

Doplněním  vertikálních paketovacích lisů na balení textilu s výsuvnou komorou plnícími pásy je možno zhutňovat a balit  i cupaninu textilního a jiného odpadu do objemných balíků

Pro zpracování kovového odpadu jsou určeny  horizontální  lisy s lisovací sílou až 1500 kN, které vyhovují potřebám zhutňování objemu drobného kovového odpadu  v lisovnách a podobných provozech.

Dalším sortimentem jsou  lisy na likvidaci plechových sudů.

Na základě požadavku navrhneme hydraulický paketovací lis pro nasazení v technologickém procesu zvláštní manipulace s lisovatelným materiálem.

Pracovní stroje Teplice, spol. s.r.o.
Důlní 106, Teplice – Sobědruhy

Tel.: +420 417 560 679
Email: info@pracovnistroje.cz

NAVRŽENÝCH STROJŮ