Vulkanizační lisy

Home Hydraulické lisy Vulkanizační lisy

Pracovníci společnosti mají zkušenosti s technologickým zařízením na vulkanizaci pryže a to jak v nárocích na konstrukční provedení , tak i při jejich nasazení ve výrobě. Proto jsme připraveni reagovat na specifické požadavky technologického využití těchto strojů.

Lisy pro výrobu technické pryže:

  • HVL 400 rámové konstrukce s topnými deskami 400 x 400 mm
  • HVL 600 stojanové konstrukce s topnými deskami 600 x 600 mm
 • HVL 800 stojanové konstrukce s topnými deskami 800 x 800 mm

Provedení lisů a technické parametry:

  • lisovací síla až do měrného tlaku 0,8 MPa
  • počet etáží a světlost provedeny podle přání odběratele. Lisování je obvykle prováděno spodním pohyblivým stolem.
  • beztlakové pohyby lisy zajišťují dva pomocné přímočaré hydromotory
  • ohřev topných desek až do teploty 200 °C
    • elektrickou energií
   • teplonosným olejem
  • ohřev topných desek do teploty 110 oC pro zpracování pryžového granulátu temperačními jednotkami
  • řízení pohybových funkcí provádí programovatelný automat
  • předohřev desek před pracovní směnou
  • regulace teploty programovatelným regulátorem a bezkontaktními silovými spínači
 • součástí dodávky lisu může býti i zařízení na snadné vkládání lisovacích forem do lisu, případně jejich rozdružování po vyjmutí z lisu.

Lisy pro výrobu dopravních pásů a desek :

  • topné desky délky až 6000 mm a šířky až 2200 mm
  • boční stavitelná pravítka
  • napínání konfekce před vstupem do lisu a případné stabilizace na výstupu lisu.
 • ohřev topných desek až do teploty 200 °C
   • párou
  • teplonosným olejem

Pro speciální použití dodáme i lisy o lisovacích sílách od 50 kN do např. 800 kN, jednoetážové i dvouetážové konstrukčně shodné s lisy pro tváření kovů, ale osazené vyhřívanými formami např. s odstřihováním. Tyto lisy mohou být jako pro spodní, tak i horní lisování.

Na bázi vulkanizačních lisů navrhneme a dodáme  lisovací zařízení pro zpracování pryžového granulátu míchaného s pojivem. Dále pak navrhneme a dodáme lisy na vytvrzování laminátu a podobné technologie vyžadující tlakové prostředí a ohřev vytvrzovaného či lisovaného materiálu.

Pro lisování desek byl dodán devítietážový lis s lisovací sílou 2500 kN s deskami vyhřívanými teplonosným olejem. Provedení je uvedeno v souboru pdf.
Pro lisování desek byl dodán pětietážový lis s lisovací sílou 7500 kN s deskami vyhřívanými párou. Provedení je uvedeno v pdf souboru.

Pro laboratorní účely jsou určeny vyhřívané lisy s pracovní deskou o rozměrech 400 x 400 mm a  teplotou ohřevu až 400 st.C.s řízením pracovního tlaku a výšky zálisu.

Řízení lisovacího procesu  je provedeno buď  programovatelným automatem a řízením teploty dvěma regulátory nebo programovatelným regulátorem JUMO IMAGE 500 nebo PLC Siemens S7300 s dotykovou obrazovkou. Lis s programovatelným regulátorem JUMO IMAGE 500 lisovací sílou 50 kN  je uveden v pdf souboru. Tentýž lis s PLC je uveden v souboru pdf.

Lis s lisovací sílou 150 kN a řízením PLC S7/300 je popsán v souboru pdf.

Lis s lisovací sílou 750 kN  je popsán v souboru pdf.

Pro kontrolu pryžové směsi při výrobě pneumatik je určen vulkanizační lis pro lisovací sílu 1000 kN s programovatelným regulátorem JUMO IMAGE 500. Provedení je uvedeno v souboru pdf.

Pro výrobu dílů veteránů motocyklů používá zákazník dva malé vulkanizační lisy pro formy o rozměrech 250 x 300 mm.  Další dva lisy byly pro tyto účely repasovány. Provedení lisů je uvedeno v souboru pdf.