Paketovací lisy

Home Hydraulické lisy Paketovací lisy

V základním výrobním sortimentu těchto strojů jsou paketovací lisy na zpracování obvyklého lisovatelného odpadu. Tyto paketovací lisy se tak používají k zhutňování papíru, lepenkových krabic, PET lahví, umělých folií z obalů, odpadu textilních látek ze stříhacích lisů, odpadu ze zpracování molitanu atp.  Robusní provedení lisovacích komor a vodorovné vedení lisovacích beranů svislými vodícími tyčemi je zárukou bezporuchového využití strojů.  Vodící tyče jsou vedeny v bezúdržbových pouzdrech. Řízení ovládání lisů je naprogramováno v automatech Crouzet – Millenium a bezpečnost je zajišťována bezpečnostními moduly Preventa.

Podle velikosti balíků a lisovací síly od 63 kN do 500 kN najdou tyto lisy uplatnění v sběrných dvorech odpadů, v třídírnách, v průmyslu při likvidaci obalů a technologického odpadu z výroby, ve velkých prodejnách.

Zvláštním sortimentem jsou paketovací lisy na balení textilu v třídírnách textilu. Tyto lisy umožňnují balíky textilu zabalit do ochranných folií.

Za využití principu malých vodorovných paketovacích lisů na balení textilu je v sortimentu zařízení na výrobu slisované  a do polyetylénového pytle zabalené cupaniny z desek skelné vaty. Vyráběné balíky mají požadovanou hmotnost danou vážením vsázky do lisovací komory.

Doplněním  vertikálních paketovacích lisů na balení textilu s výsuvnou komorou plnícími pásy je možno zhutňovat a balit  i cupaninu textilního a jiného odpadu do objemných balíků

Pro zpracování kovového odpadu jsou určeny  horizontální  lisy s lisovací sílou až 1500 kN, které vyhovují potřebám zhutňování objemu drobného kovového odpadu  v lisovnách a podobných provozech.

Dalším sortimentem jsou  lisy na likvidaci plechových sudů.

Na základě požadavku navrhneme hydraulický paketovací lis pro nasazení v technologickém procesu zvláštní manipulace s lisovatelným materiálem.

Základní sortiment paketovacích lisů:

označení lisulisovací sílavelikost balíkůPDF
Lis HPL 550 kN640 x 500 x max. 600 mm.pdf
Lis HPL 6,363 kN640 x 500 x max. 800 mm.pdf
Lis HPLV 6,363 kN640 x 500 x max. 600 mm.pdf
Lis HPLP 6,363 kN630 x 630 x max. 650 mm.pdf
Lis HPL 770 kN800 x 600 x max. 800 mm.pdf
Lis HPL 12120 kN800 x 600 x max. 800 mm.pdf
Lis HPL 12/1120 kN850 x 1100 x max. 1000 mm.pdf
Lis HPL 25250 kN850 x 1100 x max. 1300 mm.pdf
Lis HPL 25/1250 kN900 x 1200 x max. 1300 mm.pdf
Lis HPL 25 SP250 kN1175 x 980 nebo 1175 x 780 mm.pdf
Lis HPL 40400 kN900 x 1200 x max. 1300 mm.pdf
Lis HPLH 50500 kN850 x 1100 x max. 1000 mm.pdf

Paketovací lisy na balení textilu:

označení lisulisovací sílavelikost balíkůPDF
Lis HPLS 763 kN400 x 550 x 160 mm.pdf
Lis HPLS 10100 kN500 x 500 x 100 – 500 mm.pdf
Lis HPLS 20200 kN450 x 700 x 250 – 600 mm.pdf
Lis HPLS 25250 kN450 x 700 x 250 – 600 mm.pdf
Lis HPLS 41400 kN450 x 700 x 250 – 600 mm.pdf
Lis HPLS 40H400 kN1100 x 900 x dle naplnění.pdf
Lis HPLS 40D400 kN1100 x 700 x dle naplnění.pdf
Lis HPLS 45450 kN1100 x 700 x dle naplnění.pdf
Lis HPL 25 SP250 kN1175 x 980 nebo 1175 x 780 mm x dle naplnění.pdf
HPLH 50
HPLH 50

Hydraulický paketovací lis HPLH 50 s lisovací sílou 500 kN a velikostí balíku 850x 1100 x 1000 mm. Lisovací komora...

20180612101959
HPL 25
HPL 25

Hydraulický paketovací lis HPL 25 s lisovací sílou 250 kN a lisovací komorou 850 x 1100 x 1300 mm. Přední...

20180612101506
HPL 12
HPL 12

Hydraulický paketovací lis HPL 12 s lisovací sílou 120 – 150 kN a lisovací komorou 800 x 600 x 800...

20180611162853
HPL 7
HPL 7

Hydraulický paketovací lis HPL 7 s lisovací sílou 70 kN a lisovací komorou 800 x 600 x 800 mm. Přední...

20180611162459
HPLP 6,3
HPLP 6,3

Hydraulický paketovací lis HPLP 6,3 s lisovací sílou 63 kN určený k lisování plechovek o výšce 600 mm lisovací komorou...

20180611161416
HPLV 6,3
HPLV 6,3

Hydraulický paketovací lis HPLV 6,3 s lisovací sílou 63 kN, velikost balíku 550 x 600 x 750 mm. Lisovací komora...

20180611150006
HPL 6,3P
HPL 6,3P

Hydraulický paketovací lis HPL 6,3 s lisovací sílou 63 kN, velikost balíku 640 x 500 x 800 mm. Přední stěna...

20180611144950
HPL 6,3
HPL 6,3

Hydraulický paketovací lis HPL 6,3 s lisovací sílou 63 kN, velikost balíku 640 x 500 x 800 mm. Plnění lisovací...

20180611144114
HPLS 40H
HPLS 40H

Určený na balení textilu do velkých balíků.

20171211090019
HPLS 7
HPLS 7

Určený pro balení textilu do polyetylenového pytle.

20171210110137